+47 52 22 30 30 info@mercatorcrewing.com

OM NMS

Om Norwegian Maritime Services AS og NMS Baltic AS

Norwegian Maritime Services AS yter servicetjenester til de maritime næringer. Selskapet er lokalisert i Åkrehamn på Karmøy med kontorer i Litauen, Polen, Ukraina og Filippinene.

Vi driver blant annet med arbeidsformilding og utleie – crewmanagement av sjøfolk til offshore-servicenæringen og skipsfart. Gjennom våre kontorer i utlandet der vi har norsk ledelse og kontorstab med lang erfaring, formidler vi sjøfolk og personell til offshore, skipsfart, fiskeri og annen fagkompetanse som våre kunder har behov for. Våre kontorer i utlandet samarbeider med lokale treningssentre i Latvia, Litauen, Polen, Ukraina og Filippinene for trening av maritimt personell.

Selskapet har solid kontaktnett med rederier, sjøfolk, riggselskaper, fiske- og verftsindustri både nasjonalt og internasjonalt.

Med en samarbeids- og rammeavtale med Haugesund Simulatorsenter er NMS delaktig i kursvirksomheten ved simulatorsenteret med bl.a. DP- og BRM-kurser. NMS har markedsføring og kundekontakt for simulatorsenteret. Vi supplerer også Haugesund Simulatorsenter med lærere til nevnte kurs.

Vi har også et nært samarbeid med Håkonsen Marine AS i Skudeneshavn om levering av spesialkompetanse innen maritime operasjoner både inshore og offshore over hele verden.

Vårt styringssystem er sertifisert iht DNV Standard for Sertifisering av bemannings kontorer og privat rekruterings tjeneste, og NMS er sertifisert som:

  1. Bemanningskontor
  2. Privat rekrutering tjeneste basert på krav iht Maritime Labour Convension (MLC), 2006, forskrift 1.4

 MLC – Redgjørelse for salær for rekrutering:

 Ingen salærer eller andre omkostninger for rekrutering skal på noen som helst måte belastes sjømannen direkte eller indirekte, unntatt anskaffelse av legeattest, sjøfarts bok, pass eller andre personlige reise dokumenter med unntak av visa som belastes firma.

 Den kostnaden som sjømannen må forvente i rekruterings prosessen er alle kostnader relatert til intervju, personlig møte eller ved bruk andre kommunikasjonsverktøy som, men ikke begrenset til reise til/fra møtested, kost og losji.

Alle kostnader vedrørende oppnåelse av kvalifikasjoner for ansettelse skal belastes sjømannen i sin helhet.