+47 52 22 30 30 info@mercatorcrewing.com

På vegne av klient søker vi matros til ro-ro skip.

Tiltredelse ca 14 Oktober 2020.
Varighet 6 måneders vikariat.
Fartsområde Norskekysten
Kvalifikasjonskrav:
Gydig maritimt sikkerhetskurs
Gyldig maritim helseattest
Security duties
Erfaring som matros

Dersom dette er av interesse, send en oppdatert CV på mail til : jobs@mercatorcrewing.com