+47 52 22 30 30 info@mercatorcrewing.com

Vi søker vi etter en maskinkadett til en ro-ro båt .
Tiltredelse: ca 09.09.2020, 4 ukers turnus
Kvalifikasjonskrav:
Fagbrev som motormann
Gyldig helseattest for sjøfolk
Sikkerhetskurs
Særlige sikringsplikter for sjøfolk
Pass
Sjøfartsbok
Dersom dette er av interesse, send en oppdatert CV på mail til: jobs@mercatorcrewing.com